W roku szkolnym 2019/2020

Podręczniki do wszystkich klas zapewnia szkoła.

Do zakupienie przez rodziców są tylko podręczniki z religii:

Podręczniki do nauki religii w ZSP Baborów


 
21081884
21233180